Rob Klaverstijn, voorzitter

Kees de Raadt, penningmeester

Jacob Schot, 2e penningmeester

Tini Smits, coördinator activiteiten

Yvonne Hoogendoorn, ledenadministratie

Marian Rebers, secretaris pvvwssenioren@gmail.com